Władze naczelne Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

Władze historyczne strona główna

Władze naczelne PTErg na XII kadencję

W dniu 16 grudnia 2014 Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego wybrał nowe władze naczelne na lata 2014-2018. Ukonstytuowały się one w następującym składzie:


Zarząd Główny:

Prezes Zarządu - Lewandowski Jerzy
Górska Ewa - Wiceprezes
Olszewski Jerzy - Wiceprezes
Grabarek Iwona - Sekretarz Generalny
Tokarski Tomasz - Skarbnik

Członowie Zarządu:
  - Charytonowicz Jerzy,
  - Grzywiński Witold,
  - Hankiewicz Krzysztof,
  - Kowal Edward,
  - Kozioł Leszek,
  - Pokorski Janusz.

Główna Komisja Rewizyjna:

  - Jóźwiak Zbigniew - przewodniczący,
  - Jaglarz Anna,
  - Grabosz Jerzy,
  - Solecki Leszek,
  - Zdrodowski Maciej.
Sąd Koleżeński:

  - Aneta Kossobudzka-Górska - przewodnicząca,
  - Terpiłowski Andrzej,
  - Bielas Renata.


strona główna