Oddziały Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

strona główna

Lp.Oddział / Prezes Adres / Telefon / e-mail

1.Oddział Gdański - Prezes
mgr Jerzy Grabosz
Politechnika Gdańska
Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych
ul. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

gdansk@ergonomia-polska.com
jgra@pg.gda.pl

2.Oddział Koszaliński - Prezes
prof. dr hab. inż. Borys Storch
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15/17; 75-620 Koszalin
tel. 94 342 78 81 w. 276
koszalin@ergonomia-polska.com
storch@tu.koszalin.pl

3.Oddział Krakowski - Prezes
dr med. Janusz Pokorski
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 36; 31-501 Kraków

krakow@ergonomia-polska.com
janusz.pokorski@uj.edu.pl
Nr konta 89 2490 0005 0000 4600 9435 2082

4.Oddział Kujawsko-Pomorski - Prezes
mgr Ewa Grzegorczyk-Jans
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii Zakład Nauk Społecznych
ul. Fordońska 430 pok. 206; 85-790 Bydgoszcz
tel. 52 340 84 35
kujawy@ergonomia-polska.com
jesna@wp.pl

5.Oddział Lubelski - Prezes
dr hab. Halina Pawlak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakład Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii
ul. Akademicka 13; 20-950 Lublin
tel. 81 531 97 46
lublin@ergonomia-polska.com
halina.pawlak@up.lublin.pl

6.Oddział Łódzki - Prezes
dr Zbigniew Jóźwiak
Instytut Medycyny Pracy
Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8; 91-348 Łódź

lodz@ergonomia-polska.com
zbyszekjo@o2.pl
Nr konta 31 2490 0005 0000 4600 9756 4893

7.Oddział Podlaski - Prezes
mgr Bożena Zdanowicz
Ośrodek Szkoleniowy „Istruktaż”
ul. Raginisa 91; 15-161 Białystok

podlasie@ergonomia-polska.com
podlaski-oddział-pterg@wp.pl

8.Oddział Poznański - Prezes
dr hab. Witold Grzywiński prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Użytkowania Lasu
ul. Wojska Polskiego 71A; 60-625 Poznań
tel. 61 848 77 54
poznan@ergonomia-polska.com
witold.grzywinski@up.poznan.pl
Nr konta 67 2490 0005 0000 4600 9490 0334

9.Oddział Śląski - Prezes
dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz
Politechnika Śląska
Wydział Architektury, Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury
ul. Akademicka 7; 44-100 Gliwice

joanna.tymkiewicz@polsl.pl
Nr konta 64 2490 0005 0000 4600 4686 9480

10.Oddział Tarnowski - prezes
prof. dr hab. Leszek Kozioł
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków

kozioll@interia.pl
Nr konta 41 2490 0005 0000 4600 5282 5791

11.Oddział Warszawski - Prezes
prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
ul. Narbutta 85 pok. 131; 02-524 Warszawa
tel. 698 283 544
warszawa@ergonomia-polska.com
ewa.gorska@pw.edu.pl
ewagorska@interia.pl
Nr konta 86 2490 0005 0000 4600 3297 8684

12.Oddział Wrocławski - Prezes
prof. dr hab. inż. Jerzy Charytonowicz
Politechnika Wrocławska
Wydział Architektury, Instytut Architektury i Urbanistyki
ul. B. Prusa 53/55; 50-317 Wrocław
tel. 71 320 62 39; 71 348 13 50
wroclaw@ergonomia-polska.com
jerzy.charytonowicz@pwr.wroc.pl
Nr konta 44 2490 0005 0000 4600 2665 0772

13.Oddział Zielonogórski - Prezes
prof. dr hab inż. Edward Kowal
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
ul. Szafrana 4; 65-516 Zielona Góra
tel. 68 328 32 05
zielonagora@ergonomia-polska.com
E.Kowal@eti.uz.zgora.plstrona główna